Już 27 kwietnia 2017 r. ogłoszenie wyników !!!

 Strona główna
O Konkursie
Zgłoszenia i rekrutacja
Regulamin Konkursu
Etapy gry
Wyniki gry
Historia BANRISK
Logowanie
Warszawski Instytut Bankowości


Komentarz Głównego Eksperta do 1. decyzji konkursowej
2017-01-16

Jesteśmy juz po pierwszej decyzji konkursowej (Kwartał 2.2). Scenariusz makroekonomiczny tej decyzji trochę zaskoczył banki. Wszyscy spodziewali się, że gospodarka i rynek dynamicznie wzrosną, tak jak to miało miejsce w decyzjach próbnych. Tymczasem wzrost był nieznaczny i tym samym na rynkach nie było żadnych spektakularnych wzrostów stóp procentowych, a na rynku obligacji stopy rentowności okazały się niższe niż we wcześniejszym okresie...


Mimo to banki nie ucierpiały zbytnio. Generalnie zyski utrzymały się. Średni zysk netto dla 17 banków wzrósł z 12,1 mln $ do 13,2 mln $, a  w ślad za tym średnia cena akcji ze 113,3$ do 119,5$. Pierwszym liderem rankingu wg cen akcji został Boss Bank z Politechniki Świętokrzyskiej (cena 137,5$).  Na drugim miejscu znalazł się eBank z Uniwersytetu Łódzkiego (z ceną 129,0$), a na trzecim  Banacha Street z Uniwersytetu Warszawskiego (cena 128,8$). Należy dodać, że kandydatów na miejsce na podium było znacznie więcej, m.in. Banco de la Muerte z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (cena 128,7$),  Poltech z Politechniki Koszalińskiej (cena 128,3$). Cały ranking po 1. decyzji jest dostępny w zakładce Wyniki gry.

Wszyscy uczestnicy Ligii, nie tylko liderzy, starali się jak najlepiej wykorzystać panujące warunki rynkowe. Decyzje były nakierowane na uzyskanie jak najlepszych rezultatów finansowych. W pierwszej decyzji konkursowej uczestnicy dość ostrożnie podchodzili do kwestii zabezpieczania się przed ryzykiem stóp procentowych. Tylko jeden Bank zaryzykował ze zwiększoną sprzedażą kontraktów zabezpieczających przed wzrostem stóp obligacji. Okazało się to niepotrzebne, gdyż stopy spadły i wartość rynkowa posiadanych papierów wzrosła. Banki pamiętały też o zabezpieczeniu przyszłych potrzeb kapitałowych. Większość ogłosiła zamiar emisji akcji bądź obligacji kapitałowych. Banki zwiększyły stan aktywów średnio o 24%. Portfele kredytowe średnio wzrosły o 17%. Banki chętnie nabywały nowe obligacje, aczkolwiek zakupy były bardzo zróżnicowane. Portfele papierów wartościowych przeciętnie powiększyły się o 50%.

Można stwierdzić, że na początku gry poziom jest bardzo wyrównany. Tylko trzy banki uzyskały niższe notowania na giełdzie. W tych przypadkach źródłem niższych cen akcji były świadome decyzje o obniżeniu dywidendy dla akcjonariuszy, bądź decyzje o radykalnym wzroście nakładów na rozwój działalności, które zmniejszyły bieżące zyski.      

OrganizatorPatron
Patroni Medialni


  
Silnik strony: zgodka.net CMS z modułem gry symulacyjnej