Już 27 kwietnia 2017 r. ogłoszenie wyników !!!

 Strona główna
O Konkursie
Zgłoszenia i rekrutacja
Regulamin Konkursu
Etapy gry
Wyniki gry
Historia BANRISK
Logowanie
Warszawski Instytut Bankowości


Bardzo trudny kwartał 2.3 - komentarz Eksperta głównego
2017-02-02

To co się wydarzyło na rynku w kw. 2.3 śmiało można określić jednym słowem – to był horror. Takiego rozwoju zdarzeń na rynku obligacji praktycznie nikt się nie spodziewał. 


Gwałtowny wzrost stóp rentowności obligacji na rynku średnio o 213bp spowodował znaczne ujemne rewaluacje wartości rynkowej portfeli obligacji we wszystkich bankach, które odbiły się na wynikach finansowych banków. Nie pomogły nawet dość dobre rezultaty z działalności operacyjnej banków, gdyż taką skalę jednorazowych strat nieoperacyjnych trudno było zniwelować.

 

Niektóre banki zaczęły budowę swoich portfeli papierów wartościowych nabywając obligacje z dłuższymi terminami wykupu, inne wstrzymywały się z jakimikolwiek zmianami struktury portfela nie oczekując takiego trzęsienia ziemi już na samym początku.  Większość prognozowała dalszy niewielki, spadek stóp rentowności obligacji na rynku i nie planowała zwiększenia zabezpieczeń kontraktami futures. Banki nie zdążyły ze sprzedażą obligacji o niskich kuponach, które przyniosły im w tym przypadku najwyższe straty. Sytuacja z minionego kwartału wskazuje, że restrukturyzacji portfela papierów wartościowych nie warto odkładać na później.

Wysokie straty z wyceny spowodowały także problemy kapitałowe. Zwykle nadwyżka zysku ponad zadeklarowaną dal akcjonariuszy pulę dywidendy powiększa fundusze własne banku. Tymczasem w minionym kwartale to kapitał banku często musiał posłużyć do pokrycia poniesionych strat. Uszczuplenie kapitału własnego skutkowało w wielu bankach niespełnieniem wymogów kapitałowych i obniżeniem współczynnika wypłacalności poniżej oczekiwań organów nadzoru bankowego. Banki te będą musiały szybko uzupełnić niedobór w funduszach własnych.

Zarówno poniesione straty finansowe, jak tez obniżony współczynnik wypłacalności był powodem znacznych spadków notowań giełdowych banków. O ile kwartał wcześniej przeciętna cena giełdowa wynosiła 119,6$ za jedną akcję, to tym dość dramatycznym okresie spadła do 79,5$.  Nie ma co załamywać rąk. Początki kadencji zarządów wirtualnych banków nie są łatwe. Lepiej, że taki zimny prysznic spadł już na początku gry, niż gdyby miało się to wydarzyć w jej decydującej fazie. Jedno jest pewne – ta lekcja zostanie dobrze przez banki zapamiętana.

OrganizatorPatron
Patroni Medialni


  
Silnik strony: zgodka.net CMS z modułem gry symulacyjnej