Już 27 kwietnia 2017 r. ogłoszenie wyników !!!

 Strona główna
O Konkursie
Zgłoszenia i rekrutacja
Regulamin Konkursu
Etapy gry
Wyniki gry
Historia BANRISK
Logowanie
Warszawski Instytut Bankowości


O Konkursie
2016-10-05

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w warunkach rywalizacji konkursowej, z wykorzystaniem gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – The Stanford Game. Gra została opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA, a Warszawski Instytut Bankowości jest jej jedynym w Polsce licencjonowanym użytkownikiem. Organizatorem Konkursu jest WIB.


ZAKRES MERYTORYCZNY GRY BANRISK

 • Wprowadzenie do zagadnień zyskowności banku: spread, marża, luka, dźwignia, dywidenda, podatki , koszty pozaodsetkowe, prowizje i opłaty.
 • Poznaj swój bank: analiza wyników, zyskowność, adekwatność, zwrot.
 • Określ strategię i cele swojego banku: hurtowa, detaliczna, uniwersalna; źródła i wykorzystanie funduszy; koszt funduszy; raport ekonomiczny i analiza; przegląd kredytów i depozytów.
 • Zarządzaj swoim bankiem: aktywa, pasywa, sieć, zabezpieczenie ryzyka (hedging), kapitał, zysk; otoczenie banku; obszary kontrolowania zysku.
 • Zaprezentuj swój bank: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: przyjęta strategia; realizacja; wyniki: wskaźniki finansowe, cena akcji na giełdzie, wartość dla akcjonariuszy (SHV).


PRZEBIEG GRY

 • Uczestniczące zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, które działają w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy.
 • Uczestnicy podejmują strategiczne decyzje dotyczące m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej.
 • Przed przystąpieniem do ocenianej części gry, uczestnicy biorą udział w 1-dniowej sesji szkoleniowej i podejmują cztery decyzje próbne.
 • W trakcie gry uczestnicy korzystają z opieki merytorycznej Mentora Konkursu oraz organizacyjnej Menedżera Konkursu.
 • Zespoły podejmują 8 ocenianych decyzji zgodnych z przyjętą strategią swojego banku (5 dni roboczych na podjęcie każdej decyzji). Zespoły otrzymują analizy Mentora po każdej decyzji: raport o wynikach banku wraz z komentarzem i informacją o zmianach na rynku.
 • Decyzje podejmowane są poprzez portal Konkursu BANRISK – Liga Akademicka.
 • Poszczególne etapy Konkursu są komentowane przez Eksperta Głównego Konkursu.
 • Miarą sukcesu w grze jest wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK. Gra promuje decyzje spójne z przyjętą przez uczestniczący zespół strategią gry.
 • Na starcie Gry wartość jednej akcji każdego wirtualnego banku będzie taka sama i wyniesie 100 USD. Zwycięża zespół, który osiągnie najwyższą cenę swoich akcji.
 • Wyniki i zwycięzcy są ogłaszani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w trakcie sesji finałowej.

 

OrganizatorPatron
Patroni Medialni


  
Silnik strony: zgodka.net CMS z modułem gry symulacyjnej