Już 27 kwietnia 2017 r. ogłoszenie wyników !!!

 Strona główna
O Konkursie
Zgłoszenia i rekrutacja
Regulamin Konkursu
Etapy gry
Wyniki gry
Historia BANRISK
Logowanie
Warszawski Instytut Bankowości


Komentarz Głównego Eksperta do 7 (przedostatniej) decyzji konkursowej
2017-03-23

Sytuacja gospodarcza i rynki finansowe w przedostaniem kwartale były wyjątkowo klarowne i nie było żadnych niespodzianek. Wszystkie stopy procentowe zgodnie z przewidywaniami ponownie mocno poszły w górę dając bankom szanse na odrobienie strat. Wydawało się że wszystkie banki na tym skorzystają, a tymczasem…


na giełdzie notowania banków były silnie zróżnicowane. Tak dużych różnic cen giełdowych jeszcze nie mieliśmy. Cena jednej akcji najlepiej ocenianego banku osiągnęła 198,7$, a ocenianego najniżej - 49,1$.

Skąd takie zróżnicowanie?  Ponownie nie wszystkie zarządy wzięły sobie do serca nauczkę z dużych strat poniesionych na wycenie portfeli obligacji i nie zastosowały niezbędnych środków by je zrównoważyć. Tylko kilka banków wypracowało zysk netto z wyceny portfela obligacji, a reszta ponownie poniosła straty.

Aby zabezpieczyć portfel, czasami wystarczyło zwiększyć sprzedaż kontraktów Futures od 35% do 50%. Ale czasami nawet to nie wystarczało. Dodatkowe nabycie znacznego pakietu dłuższych i bardziej wrażliwych obligacji potęgowało liczbę potrzebnych kontraktów. Pojawiły się także banki wątpiące we wzrost stóp procentowych, które zagrały na ich obniżkę zmniejszając znacznie liczbę kontraktów. Zmniejszenie sprzedaży kontraktów nawet przy mało wrażliwym portfelu należy uznać za „strzał w stopę”.

W kw. 3.4 była okazja do poprawienia wyników z działalności operacyjnej, głównie dochodu odsetkowego netto. Dużo większe wzrosty rynkowych stóp kredytów niż depozytów poprawiały znacznie przychody z udzielanych kredytów, przy relatywnie niższym wzroście kosztów odsetkowych.  Jednak nie wszystkie banki potrafiły do końca wykorzystać sprzyjające warunki rynkowe. Emitowanie najdłuższych 1-rocznych CD przez kilka banków w minionym kwartale trudno uznać za przejaw rozsądku w obliczu kończącej się gry. To tylko dużo większe koszty, a korzyści w następnym kwartale z takich CD niewielkie. Podobnie należy traktować wykorzystanie środków rynku międzybankowego, które także silnie zdrożały.

Wiele banków osiągnęło wynik odsetkowy netto przekraczający 50 mln. Porównując bieżącą sytuację z wynikami z bardzo dobrego pod tym względem kwartału 2.4 widać w tym ekskluzywnym klubie „50” jest obecnie znacznie mniej banków niż poprzednio. Wówczas 14 banków osiągnęło taki poziom, a obecnie tylko 9.  A to właśnie zysk operacyjny jest kluczowy w tej grze. Jednorazowe straty z wyceny – przy umiejętnym zarządzaniu – można zniwelować. Gorzej jeśli zysk z działalności operacyjnej ma służyć niwelowaniu nieskompensowanych strat z wyceny portfela. Jeszcze gorzej jest, gdy tego zysku operacyjnego nie ma i straty są pokrywane z funduszy własnych. To głównie przyczyny tak zróżnicowanych notowań banków.

Przed nami ostatnia decyzja, w której wiele jeszcze można poprawić lub pogorszyć. Ostateczna klasyfikacja zależy od wielu elementów, takich jak średnie wyniki finansowe, fundusze własne, portfele rachunków bieżących czy też tarcza podatkowa. Bywa tak, że notowania banków w rankingu różnią się nieznacznie właśnie z uwagi na te niuanse.          

OrganizatorPatron
Patroni Medialni


  
Silnik strony: zgodka.net CMS z modułem gry symulacyjnej