Już 27 kwietnia 2017 r. ogłoszenie wyników !!!

 Strona główna
O Konkursie
Zgłoszenia i rekrutacja
Regulamin Konkursu
Etapy gry
Wyniki gry
Historia BANRISK
Logowanie
Warszawski Instytut Bankowości


Zgłoszenia i rekrutacja
2016-10-04

Zgłoszenia Zespołów (wymagane jest 5 osób w zespole) przyjmujemy na formularzu zgłoszenia. Zapraszamy do udziału zespoły złożone ze  studentów od III roku studiów wzwyż (dopuszcza się udział w zespole max 2 studentów II roku), z kierunków o profilu bankowo-finansowym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2015/2016 to minimum 3,80 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich.


Do zgłoszenia Zespołu każdy uczestnik dołącza potwierdzenie przez uczelnię statusu studenta, zgodnie z wzorem zaświadczenia.
Formularz zgłoszenia wraz z zaświadczeniami należy przesłać w formie skanu na adres e-mail: banrisk@szkola-ryzyka.pl do 3 listopada 2016 r. Zapraszamy też do kontaktu z Menedżerem Konkursu: Joanna Grobelny, tel. 22 826 99 24, w. 105, 664 907 205, e-mail: banrisk@szkola-ryzyka.pl

Wszystkie kompletne zgłoszenia zostaną poddane procesowi kwalifikacji. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do Konkursu podejmie zespół ekspertów WIB. Informacja o wynikach kwalifikacji zostanie przesłana do Lidera zespołu do 8 listopada 2016r.

Uwaga: istnieje możliwość  zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do Warszawy, gdzie odbywają się sesje stacjonarne. Więcej o zasadach Konkursu i dofinansowania w zakładce: „Regulamin Konkursu”.

OrganizatorPatron
Patroni Medialni


  
Silnik strony: zgodka.net CMS z modułem gry symulacyjnej