Już 27 kwietnia 2017 r. ogłoszenie wyników !!!

 Strona główna
O Konkursie
Zgłoszenia i rekrutacja
Regulamin Konkursu
Etapy gry
Wyniki gry
Historia BANRISK
Logowanie
Warszawski Instytut Bankowości


Etapy gry
2017-02-17

 Najważniejsze daty

 do 3 listopada 2016  Rekrutacja i przesyłanie zgłoszeń przez zespoły
 8 listopada 2016

 Ogłoszenie wyników kwalifikacji
 Przekazanie przez Zespoły Menedżerowi Konkursu nazwy banku oraz lidera Zespołu

 9 listopada 2016  Zespoły otrzymują materiały do 1 decyzji próbnej
 16 listopada 2016
 do godziny 14.00 przekazanie przez Zespoły 1 decyzji próbnej
 18 listopada 2016
 wyniki 1 decyzji próbnej i komentarz mentora
 24 listopada 2014
 sesja inauguracyjna - Warszawa
 22 grudnia 201
 rozpoczęcie prawdziwej rywalizacji - materiały do 1 decyzji realnej
 10 stycznia - 29 marca 2017
 8 decyzji realnych. Na podjęcie każdej decyzji realnej zespoły będą miały 5 dni roboczych. Ostateczne wyniki i komentarz mentora będzie dostępny w ciągu 4 dni  roboczych po przesłaniu decyzji przez zespół.
 27 kwietnia 2017
 zakończenie Konkursu: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i wręczenie nagród - Warszawa

 

Szczegółowy harmonogram decyzji podejmowanych przez Zespoły

Decyzja  Data (zespół)  Wyniki (mentor)
2 próbna  29 listopada 2016 do 14.00  2 grudnia 2016
3 próbna  8 grudnia 2016 do 14.00  13 grudnia 2016
4 próbna  19 grudnia 2016 do 14.00  22 grudnia 2016
22 grudnia 2016 zostaną wysłane materiały do decyzji realnych
4 stycznia 2017, godz. 11.00
 Webinar po zakończeniu decyzji próbnych  
 1.  10 stycznia 2017 do 14.00  13 stycznia 2017
 2.  20 stycznia 2017 do 14.00  25 stycznia 2017
 3.  1 lutego 2017 do 14.00  6 lutego 2017
 4.  13 lutego 2017 do 14.00  16 lutego 2017
 21 lutego 2017  Webinar nt. strategii na II rok  
 5.  23 lutego 2017 do 14.00  28 lutego 2017
 6.  7 marca 2017 do 14.00  10 marca 2017
 7.  17 marca 2017 do 14.00  22 marca 2017
 8.  29 marca 2017 do 14.00  4 kwietnia 2017 (wyniki cząstkowe)
OrganizatorPatron
Patroni Medialni


  
Silnik strony: zgodka.net CMS z modułem gry symulacyjnej